O nas

jest organizacją studencką z 40-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Dziś zmieniły się nasze cele, jednak nadal mamy tę samą misję i wartości, a to przede wszystkim:
  • aktywizacja środowiska studenckiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
  • organizowanie kulturalnego, naukowego i społecznego życia studentów
  • wzmacnianie studenckiego głosu w przestrzeni publicznej
  • stanie na straży praw studenckich
  • propagowanie solidarności i wzajemnej pomocy studenckiej
Działamy poprzez organizację projektów o zasięgu ogólnopolskim, jak i tych bardziej lokalnych. Poznajemy ludzi o podobnych pasjach do działania, a zawarte przyjaźnie pozostają na lata. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Przekładamy naszą wiedzę na praktykę oraz zdobywamy cenne doświadczenia, które później procentują na rynku pracy. Wszystkie wydarzenia i projekty tworzymy od początku sami, dlatego każdy student może znaleźć swoje pole do działania – poczynając od pomysłu, po jego organizację, pozyskanie partnerów, zarządzanie projektem i jego promocję. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji sprawdzić się w tych kierunkach, to pamiętaj, że wszyscy jesteśmy tu po to, by się uczyć i wzajemnie sobie pomagać. Z nami z pewnością rozwiniesz skrzydła!